Appar

Publiserad:
2013-12-20
System:
iPad, iPad Mini, iPad Air, iPhone
Utvecklad av:
inFocusmedia iFoM AB
Kategori:
pekbok, bildbok, barnbok, barn, utbildning
Flippen ger en möjlighet för de yngsta att bekanta sig med 30 olika Nordiska Vilda Djur på iPhone och iPad!

Flippen är karaktären som presenterar den första delen i en serie interaktiva pekböcker och spel. I Flippens Pekbok – Nordiska Vilda Djur får vi möta 30 karakteristiska Nordiska Vilda Djur i sina naturliga miljöer som med en unik stil visualiseras genom tecknaren Simon Leijnses bilder.

Grunden till Flippens Pekbok – Nordiska Vilda Djur är en interaktiv pekbok i appform där vi får lära oss utseende, levnadsmiljö, namn och läte på djuren. Då utbudet bland pekböcker är stort, har det lagts mycket kraft i att göra något som är unikt, roligt och pedagogiskt för barn. Processen från tanke till färdig pekbok har därmed varit lite annorlunda. Där många andra pekböcker spretar åt flera håll vad gäller innehåll, så begränsar sig Flippen till att presentera just Nordiska Vilda Djur. Genom Simon Leijnses tecknarstil och animationer blandas realism med ett bildspråk som uppskattas av de yngre. Ljudet är en självklar del i upplevelsen och förutom djurläten får vi uppleva miljöljud från de olika djurens naturliga miljöer.

Know what´s inside - MOMs with apps member Flippens Pekbok – Nordiska Vilda Djur bjuder på en hel del annat än en vanlig pekbok. För lite mer utmaning finns ett bildpussel med olika svårighetsgrader, där det gäller att passa ihop pusselbitarna till att bilda ett helt djur.
Pusslet är en rolig och stimulerande del som förlänger lusten att utforska. Pekboken innehåller också en unik möjlighet för föräldrar att själva spela in namnet på varje djur. Namnen spelas sedan, om man önskar, upp vid respektive djur och blir en bekant röst för barnen att lära sig djurnamnen av.

Ibland är små fingrar där de inte ska vara. Därför finns ett smart barnlås som lätt kan aktiveras så att barnet inte av misstag trillar ur pekboken och kommer in bland inställningarna.

Pekboken, som varken innehåller reklam eller köp inne i appen, finns att ladda hem från App Store både till iPhone och iPad.

Flippens Pekbok – Nordiska Vilda Djur är utvecklat för svenska och översatt till norska, danska, finska, engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, ryska, japanska och kinesiska. Inspelningsfunktionen gör att djuren kan namnges på vilket språk som helst – helt enligt var och ens önskemål.

Flippen Pekbok Nordiska Vilda Djur
Pekbok
Utbildning
Bildbok
Barnbok
Barn